Politika nás někdy baví


Kdy vás asi tak zaÄala bavit a zajímat politika? Protože když se podívám pořádnÄ› na sebe, tak mÄ› politika vlastnÄ› tak nikdy extra moc nebavila. Ale o politiku jsem se zaÄala zajímat jenom kvůli partnerovi, který právÄ› kdysi byl v politice a jeho rodiÄe jsou také politici, jenomže partnera to nebavilo. Takže on nakonec odeÅ¡el, protože mu také vadil fakt, že na politiky skoro vÅ¡ichni nadávají a mÄ› partnera bylo líto. ProÄ se to dÄ›je? Partner se kvůli tomu také velice zlobil a bylo mu to líto, že kolikrát tÅ™eba Å™ekl nÄ›co a nÄ›komu se to nelíbilo, tak z toho potom byl veliký problém. Protože partner mÄ›l potom také problém mezi kamarády a také tÅ™eba kamkoliv pÅ™iÅ¡el, tak nebylo tÅ™eba výjimkou, že na nÄ›j kdokoliv nadával a nedal mu potom pokoj.

Vlajka evropské unie.

AÅ¥ Å¡el tÅ™eba s kamarády anebo se mnou, tak kolikrát na nÄ›j zaÄali pokÅ™ikovat i úplnÄ› cizí lidé a zaÄali mu nadávat, za což tÅ™eba ani partner nemohl. On byl jenom obyÄejný politik a chtÄ›l se sice vyÅ¡vihnout výš, ale bohužel to nestihl. On radÄ›ji odeÅ¡el. A kdyby se náhodou vyÅ¡vihl v politice nÄ›kam výše, že by to potom byl veliký problém. Že možná by se mu ostatní lidé smáli anebo by ho pomlouvali. VÅ¡ak jistÄ› víte vÅ¡ichni, jak to v politice je. StaÄí, abyste se tÅ™eba nÄ›komu anebo nÄ›jakým lidem nezalíbili a ihned máte vystaráno na problémy. A tÅ™eba i do konce života se za vámi lidé budou otáÄet.

Politika má skvělá sídla.

Já si myslím, že mÄ› osobnÄ› by tohle za to vůbec nestálo. Já bych rozhodnÄ› nechtÄ›la, aby mÄ› nÄ›kteří lidé nadávali. Anebo hanili mÄ› jenom kvůli tomu, že mám tÅ™eba nÄ›jaký svůj politický názor. Je to Å¡koda a lidé by takoví být nemÄ›li, jenomže lidem nikdo neporuÄí a svÄ›t už je takový život. Není to procházka růžovým sadem a vÅ¡ichni víme, že vÅ¡eho by se mÄ›lo brát s mírou. A také by se lidé mÄ›li respektovat navzájem. A je logické, že ne tÅ™eba padesát lidí bude mít stejný názor na jednu vÄ›c. TÅ™eba jeden ÄlovÄ›k z padesáti bude mít úplnÄ› odliÅ¡ný názor než zbytek lidí. Tady od toho je právÄ› ten svÄ›t a ta rozdílnost nás lidí.