Kaskadérky


Jednou z žen, které zasvÄ›tily celý svůj profesní život kaskadérství, je Hana Dvorská. Narodila se v roce 1960 a jeÅ¡tÄ› dneska je obsazována do filmů. Recept na dobrou fyzickou kondici i ve svých 64 letech má jednoduchý. Každodenní cviÄení. Už malou Hanku vedli rodiÄe odmala ke sportu. A aniž si to uvÄ›domovali, vÅ¡estrannou tÄ›lesnou pÅ™ipraveností ji na kaskadérskou dráhu pÅ™ipravili. Aniž si to uvÄ›domovali. Dobrou Å¡kolou pro ni bylo rovněž studium na FakultÄ› tÄ›lesné výchovy a sportu, kde její obory byl tÄ›locvik a Äeský jazyk. AÄ by se mohlo zdát, že se vÄ›nuje výhradnÄ› mužským sportům, umí taky šít a vyšívat, hraje na kytaru a studium jazyků rozšířila i o Å¡panÄ›lÅ¡tinu.

Kaskadérka

Vdala se a vychovala se svým manželem, trenérem paraÅ¡utistů, dvÄ› dÄ›ti. Syna, který pracuje ve zdravotnictví a dceru, terá už odmala rovněž spolupracuje s kaskadéry. A jablko nepadá daleko od stromu. VnuÄka se už rovněž o tento sport zajímá. A vÅ¡echno naznaÄuje, že půjde v babiÄÄiných Å¡lépÄ›jích. I v souÄasné dobÄ› se mladé ženy, které milují adrenalin, spoleÄnÄ› s muži, tomuto Äasto nebezpeÄnému Å™emeslu vÄ›nují. Hana Dvorská působí v roli trenérky a svým příkladem uÄí, jak svou práci co nejlépe zvládat a nezranit se pÅ™i ní. Zakládá bootcampy, kde se po vzoru cviÄení amerických vojáků uÄí frekventanti pÅ™ežití v drsných podmínkách. A Äasto si sáhnou na psychické dno.

Z natáÄení filmu

Kariéra této naší nejznámÄ›jší a v souÄasnosti nejspíš i nejstarší kaskadérky, je více než úspěšná. Zahrála si v mnoha oceňovaných filmech. Nabarvené ptáÄe, Daleko od domova, Letopisy Narnie, Van Helsing, Spider-Man. A dublovala nejen mnohé Äeské hereÄky, ale i americkou Angelinu Jolie. JeÅ¡tÄ› tÄ›snÄ› pÅ™ed Å¡edesátými narozeninami pÅ™edvedla svoje kaskadérské umÄ›ní v nÄ›kolika zahraniÄních produkcích. Carnival Row s Orlandem Bloomem, v seriálu Britannia Äi filmu The Wheel of Time. Kniha Život se mnou pÄ›knÄ› cviÄí, kterou tato vzácnÄ› optimistická napsala, je pro mnohé návodem, jak prožít život nejen v pohybu, ale obklopen dobrými kamarády. Kteří jsou v životÄ› každého z nás cennou devízou.