Jaké mohou být následky kyselých dešťů


V naší republice je déšť prakticky tím jediným, co doplňuje vodní zdroje. Na rozdíl od jiných zemí nemáme žádnou velkou řeku, nýbrž v naší zemi pramení. Proto jsme na srážkách závislí, a to nejen na jejich síle a rozložení, ale také kvalitě.

 

kyselé deÅ¡tÄ› niÄí rostliny

 

To je také jeden z důvodů, proÄ byly kyselé deÅ¡tÄ› u nás takovým problémem. AvÅ¡ak aÄkoliv se situace za posledních dvacet let znaÄnÄ› zlepÅ¡ila, neznamená to, že zmizely úplnÄ›. Navíc se na mnoha místech dodnes potýkáme s jejich důsledky. A ty jsou mnohdy velmi závažné.

 

Ty první jsou přímé, kdy na listy Äi jehliÄí stromů v podstatÄ› padala kyselina. To vedlo k jejich odumírání a následnÄ› odumÅ™ení celého stromu. Díky tomu byly na mnoha místech zniÄeny doslova celé lesy, které se dnes snažíme nahradit. To vÅ¡ak není tak snadné, neboÅ¥ než vyroste, trvá to bez nadsázky desítky let. A tolik doby zatím neuplynulo.

 

naše země je na deštích závislá

 

Další důsledky byly nepřímé. Kyselé deÅ¡tÄ› způsobily také okyselení půdy, což zmÄ›nilo druhy rostlin, které tam mohly žít. Ty, které kyselou půdu nesnesly, v daných lokalitách vymÅ™ely, aÄkoliv tam dříve byly hojné a byly nedílnou souÄástí místního ekosystému. JistÄ›, dnes se tam zaÄínají vracet, avÅ¡ak je to pomalý proces, neboÅ¥ půda se své kyselosti zbavuje jen velmi pomalu.

 

Bylo by vÅ¡ak mylné si myslet, že je tento problém vyÅ™eÅ¡en. AÄkoliv totiž samozÅ™ejmÄ› doÅ¡lo ke zlepÅ¡ení, neznamená to, že situace je dobrá. Na mnoha místech naší planety jsou deÅ¡tÄ› stále jeÅ¡tÄ› velmi kyselé a likvidují místní ekosystém, a to vÄetnÄ› plodin pÄ›stovaných pro potravu. Jaké Å¡kody jsou tím napáchány, asi není tÅ™eba říkat.

 

Proto je rozhodnÄ› na místÄ›, aby byly i nadále pÅ™ijímány celosvÄ›tové smÄ›rnice, které by výskyt tohoto fenoménu zmírňovaly. AÄkoliv se to totiž nezdá, ochrana přírody by mÄ›la být naší prioritou dřív, než bude pozdÄ›. Následné Å¡kody pak už budeme jen těžko napravovat.