Elektro má každý doma


Vždycky jsem si dávala záležet na moderní domácnosti. Moderní domácnost byla u mÄ› Äíslo jedna. ChtÄ›la jsem mít vÅ¡echno doma pÄ›knÄ› udÄ›lané. A to by jinak neÅ¡lo, kdybych nemÄ›la tÅ™eba své různé pomocníky v domácnosti. Jako pomocníka v domácnosti, mám na mysli tÅ™eba různé kuchyňské roboty anebo podle potÅ™eby také vysavaÄ. Mám také chytrý vysavaÄ. Víte, co to znamená, když máte chytrý vysavaÄ? Já tomu říkám smart vysavaÄ, to je z angliÄtiny a já si myslím, že i když vy budete mi chytrý vysavaÄ, tak samozÅ™ejmÄ› budete vidÄ›t, co to znamená. Ano, znamená to to, že ono to vysává samo.

Bez vysavaÄe to nejde.

 SamozÅ™ejmÄ›, že se o takovou elektroniku musíte také starat, musíte ho pravidelnÄ› Äistit. MÄ› už se kolikrát stalo, že jsem ho bohužel nÄ›jak zapomnÄ›la vyÄistit a potom byl tak zaneřádÄ›ný, že musel jít na opravu, takže jsem si koupila tento vysavaÄ za Å¡est tisíc korun a potom osm stovek jsem jeÅ¡tÄ› nechala v opravnÄ›. A to vám říkám, že jsem tuhle vymoženost mÄ›la doma teprve asi tÅ™i nebo ÄtyÅ™i mÄ›síce, takže to znamená, že se musíte o svou techniku a elektrotechniku starat, i když si to elektro, o kterém si myslíte, že je výkonné, tak i tak se o to musíte starat. Je to jako malé dítÄ›.

Dříve jsem mÄ›la starý vysavaÄ.

VysavaÄ anebo další elektronika se o sebe sama nepostará. Ten můj vysavaÄ, který jsem si koupila, který už byl v opravnÄ›, tak také má takovou funkci, že může vytírat navlhko. Tohle se mi taky opravdu hodnÄ› líbí, protože já spíše využívám takovou funkci, kdy ten vysavaÄ utírá navlhko, aby vÅ¡echno bylo dokonale Äisté. Možná jsem takový uklízecí maniak, možná má obsedantnÄ› kompulzivní poruchu, ale mě tohle nevadí. Myslím si, že je lepší být blázen do uklízení, než abych mÄ›la doma nepořádek. Dávám si záležet na tom, aby mÄ› vÅ¡ichni říkali, že tam mám doma tip Å¥op, že to mám doma uklizené. A k tomu je potÅ™eba kvalitní elektronika.