Bez elektřiny by nám nebylo hej


Nevím, jak byste se bez elektÅ™iny cítili vy, ale já osobnÄ› bych se bez ní jenom těžko obeÅ¡el.  Scházela by mi dnes a dennÄ› na každém kroku. I doma, i v práci, i porůznu jinde. HodnÄ› by mi vadilo, kdybych si nemohl na nic posvítit, kdybych si nemohl nejen uvaÅ™it, ale ani ohřát vodu ve varné konvici, kdybych si nemohl pustit poÄítaÄ nebo televizi nebo si tÅ™eba v zimÄ› trochu pÅ™itopit. Je sice jasné, že i v tÄ›chto situacích existují možnosti, jak elektÅ™inu alternativnÄ› nahradit, ale žádná z nich u mÄ› (a jistÄ› nejenom u mÄ›) nepÅ™ipadá v úvahu. Nebo vy si snad dokážete pÅ™edstavit, že bych si doma svítil svíÄkou a k topení a ohřívání si pokrmů používal táborák uprostÅ™ed panelákového bytu? Jestli nejste osobami takzvanÄ› sociálnÄ› slabými, urÄitÄ› si to pÅ™edstavit nedokážete. A není divu.

elektrické vedení

Takže elektÅ™inu nepochybnÄ› potÅ™ebujeme. A můžeme být energetikům vdÄ›Äni za to, že nám ji obvykle dodávají. Ale my jim, jak je známo, zrovna moc vdÄ›Äní nejsme. A to zejména v poslední už pÅ™ece jenom dlouho trvající éře zdražování, kdy bychom si spíše přáli, aby ceny elektÅ™iny klesaly. Jenže ony spíše stoupají.

rozvod elektřiny

Ale kdo chce v dneÅ¡ní dobÄ› na elektÅ™inÄ› uÅ¡etÅ™it, má tu možnost. Už dávno se ví, jak na to, a s úsporným režimem tak může zaÄít každý, kdo se doposud maximálnÄ› úspornÄ› nechová. Je jasné, že se nedá zařídit, abychom dostávali dejme tomu nÄ›jakou elektÅ™inu s proÅ¡lou lhůtou trvanlivosti se slevou, nemůžeme ani z úsporných důvodů zařídit, abychom dostávali místo 220 voltů dejme tomu 217, ale jiná Å™eÅ¡ení tu jsou. A znají je vÅ¡ichni, kdo se zatvrzele nebrání jejich poznání. Dají se používat úsporné alternativy k žárovkám, dá se zhasínat tam, kde právÄ› nejsme, dají se vypínat momentálnÄ› nevyužívané elektrické spotÅ™ebiÄe. A u tÄ›ch, kdo to doposud ignorují, to může pÅ™edstavovat i citelnou úlevu a pokles placených Äástek.