Je krása skutečně tak důležitá?


Asi nikoho nepÅ™ekvapí, že krása je zvláštÄ› pro ženy velmi důležitá. To je koneckonců také důvod, proÄ mnohé z nich nevyjdou z domu bez namalování a proÄ chtÄ›jí mít svůj dům prakticky neustále uklizený. Je vÅ¡ak dobré se ptát, proÄ je vlastnÄ› pro nás tak nezbytná. Koneckonců na ní nezávisí nic důležitého. Náš dům bude stejnÄ› obyvatelný, aÅ¥ už je Å¡pinavý Äi uklizený, a žena je stejná aÅ¥ už má make-up Äi nikoliv. ProÄ na ni tedy tolik dáme?

 

i auta si ÄásteÄnÄ› vybíráme podle vzhledu

 

Důležité je si uvÄ›domit, že se jedná o pozůstatek instinktů starých tisíce let, který byl kdysi důležitý pro naÅ¡e pÅ™ežití, avÅ¡ak v souÄasnosti již takový význam nemá. Dříve totiž vzhled v podstatÄ› rozhodoval o tom, zda si najdeme partnera Äi partnerku. JistÄ›, dnes by tomu tak již být nemÄ›lo, avÅ¡ak pokud chceme nÄ›kterého muže Äi ženu zaujmout, pak vzhled je jednou z nejsnazších možností, jak toho dosáhnout.

 

V dneÅ¡ní dobÄ› není navíc takový problém se „zkrásnÄ›t“, neboÅ¥ make-up je k dispozici v podstatÄ› vÅ¡ude, a to Äasto za relativnÄ› nízkou cenu. Není tedy problém bÄ›hem nÄ›kolika minut vypadat lépe. To je velký rozdíl například oproti zmÄ›nÄ› charakterové vady, což je mnohem delší a nároÄnÄ›jší proces.

 

ženy chtějí být krásné

 

Když se pak podíváme na populární média, aÅ¥ už jde o filmy Äi knihy, vidíme, že autoÅ™i prakticky vždy udÄ›lají své hrdiny konvenÄnÄ› hezké, a když už ne rovnou krásné, tak alespoň pÅ™ijatelné. Nikdo neobsadí do hlavní role nÄ›koho, kdo je vyloženÄ› oÅ¡klivý.

 

JistÄ›, ÄásteÄnÄ› je to proto, že by se na takový film prakticky nikdo nekoukal, avÅ¡ak na druhou stranu se tím onen stereotyp podporuje. Ukazuje nám, že pokud chceme být hrdinou svého vlastního příbÄ›hu, musíme také dobÅ™e vypadat. Jde tak v podstatÄ› o zaÄarovaný kruh.

 

Proto je dobré si uvÄ›domit, že na vzhledu by až tak záležet nemÄ›lo. A my bychom se nemÄ›li cítit Å¡patnÄ› jen proto, že neodpovídáme souÄasnému standardu krásy. Ten se totiž mÄ›ní ÄastÄ›ji, než by se nám mohlo zdát.