Jak do sebe nejlépe dostat co nejvíce vitaminů


Zdraví je to, o co by mÄ›lo jít každému z nás pÅ™edevším. Pokud jej zanedbáme, můžeme si odnést následky na zbytek života, nehledÄ› na fakt, že jeho délka se nám může znaÄnÄ› zkrátit. Není tedy divu, že bychom mÄ›li dávat velký důraz na prevenci. A mezi tu nejběžnÄ›jší patří dostateÄný přísun vitamínů, zvláštÄ› v podzimním a zimním období, kdy je zvýšený výskyt respiraÄních onemocnÄ›ní. Problém je, že zdaleka ne vÅ¡echny způsoby pÅ™ijímání vitaminů jsou stejné.

 

nejlepší zdroj vitamínů

 

Pokud bychom věřili reklamám, pak by staÄilo pouze brát nejrůznÄ›jší přípravky, které obsahují vÅ¡echny potÅ™ebné látky pro posílení imunity. A je pravdou, že skuteÄnÄ› obsahují takové množství, které je uvedeno na obalu. Zde se ovÅ¡em už nehovoří o jejich využitelnosti.

 

Zdaleka totiž nestaÄí, když sníme nÄ›co s obsahem vitamínu. Je také potÅ™eba, aby jej tÄ›lo dokázalo extrahovat, dopravit na přísluÅ¡né místo a využít. To už je vÅ¡ak nÄ›co, co si mnoho lidí neuvÄ›domuje. PÅ™itom pokud budou v takové formÄ›, ve které je tÄ›lo nedokáže vstÅ™ebat, pak budou bez užitku vylouÄeny. Je tedy dobré brát je v takové formÄ›, která zajistí jejich nejefektivnÄ›jší využití.

 

vitamínové doplňky

 

Jak ale takovou najít? Je pravdou, že zdaleka nejlepší a nejefektivnÄ›jší intravenózní metoda, kdy jsou vitamíny dodávány přímo do žíly. To je ovÅ¡em nutné pouze ve skuteÄnÄ› vážných situacích, například tehdy, pokud jich má ÄlovÄ›k skuteÄnÄ› akutní nedostatek. To vÅ¡ak není ani zdaleka obvyklé, navíc se nejedná o příjemný způsob. VÄ›tÅ¡inÄ› z nás staÄí, když se bude držet toho klasického.

 

Tím je konzumace dostateÄného množství Äerstvého ovoce a zeleniny, zejména pak citrusových plodů. Ty totiž mají zdaleka nejvÄ›tší obsah „céÄka“, a to v pro tÄ›lo velmi stravitelné formÄ›. Ty jsou naÅ¡tÄ›stí v dneÅ¡ní dobÄ› velmi snadno dostupné prakticky v každém obchodÄ›. Není tedy problém je konzumovat v dostateÄném množství. Jsou totiž nejen lepší, ale také chutnÄ›jší, než jakékoliv vitamínové doplňky, které můžeme koupit v lékárnÄ›.